Contacte
Avís Legal
En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, t’informem:
1. Objecte
www.etericresidencial.com és un domini a Internet utilitzat per ASG HOMES PROPCORP, S.L.O., per a la promoció i comercialització dels seus productes, S.L. essent aquesta societat la responsable del tractament de les dades, amb domicili social a Madrid, c/ Nanclares d’Oca, 1B 28022, telèfon 91 737 87 35, correu electrònic info@asg-homes.com i titular de CIF número B-87603346. Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al volum 34.950, foli 1, secció 8ª, full M-628.592, inscripció 1ª.

 

A l’efecte d’aquest document el correu electrònic de contacte és info@asg-homes.com.

 

Aquest avís legal regula la utilització d’aquest domini.

 

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús incloses en aquest avís i també de les nostres polítiques sobre Protecció de Dades i Privacitat i Política d’ús de Cookies. En el cas que determinats serveis continguts i/o eines oferts a través d’aquesta web requerissin l’aplicació de condicions particulars, es posaran a la disposició de l’usuari.

 

D’altra banda, ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització es poden modificar sense notificació prèvia.

2. Condicions d’utilització
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

 

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Quant als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a titular legítim;

 

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a titular legítim;

 

La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

 

En la utilització de la web www.etericresidencial.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

 

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers inclosos en aquests, tot i que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas no es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

 

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

 

ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. no respon dels enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. ni cobertes per la nostra Política de Privacitat. Si accedeixes a altres pàgines web utilitzant els links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la teva informació personal. Assegura’t que estàs d’acord amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap mena d’informació personal.

 

Amb caràcter general, el titular del domini exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que es poguessin derivar de l’ús del lloc web, així com pels danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, funcionament inadequat o impossibilitat d’accés al servei.

 

ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. no serà responsable dels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari.

 

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o, si és el cas, de la persona que disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

 

Independentment de la finalitat per a la qual es destinessin, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

 

L’usuari es compromet a no realitzar cap acte contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

El prestador autoritza expressament al fet que tercers es puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, s’hauran de redirigir al lloc web principal del prestador.

 

Les dades personals comunicades per l’usuari a ASG HOMES PROPCORP, S.L.O., es poden emmagatzemar en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ASG HOMES PROPCORP, S.L.O., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació inclosa en elles d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

 

ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. es compromet respecte a l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

 

ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. no pot garantir la inexpugnabilitat absoluta de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

 

Quant a la confidencialitat del processament, ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada a processar les dades del client (incloent-hi el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà obligada a respectar-ne la confidencialitat (sigui un deure contractual o legal).

 

Quan es produeixi algun incident de seguretat, en adonar-se ASG HOMES PROPCORP, S.L.O., ho haurà de notificar al client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat, tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

3. Ús de cookies i política de protecció de dades
ASG HOMES PROPCORP, S.L.O., com a titular d’aquesta web, declara que utilitza procediments automàtics de recollida d’informació per guardar el registre dels usuaris que visiten la seva pàgina web. Prem aquí per accedir a la nostra política d’ús de cookies. Prem aquí per accedir a la nostra política de protecció de dades.
4. Nota

Durant el desenvolupament del projecte, el promotor es reserva el dret a efectuar modificacions en la distribució, dimensions, superfícies i materials, en cas que concorrin motius tècnics administratius que així ho justifiquin. Les modificacions proposades no podran suposar, en cap cas, disminució en la qualitat dels materials. Imatges no contractuals i purament il·lustratives, subjectes a modificacions per exigències d’ordre tècnic, jurídic, comercial realitzades per la Direcció Facultativa o autoritat competent. Les infografies de las façanes, elements comuns i espais restants són, així mateix, orientatives i podran ser objectiu de variació o modificació en els projectes tècnics. El mobiliari de les infografies interiors no forma part dels mobles objecte de comercialització i l’equipament dels habitatges serà l’indicat en la memòria de qualitats corresponent.

5. Legislació aplicable
Les presents condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016.